Druk na wczoraj

Zaletą druku cyfrowego jest możliwość wykonania niewielkich serii produktów w bardzo szybkim czasie. Aby uruchomić druk, nie musimy wykonywać matryc, a arkusze nadają się do dalszej obróbki natychmiast po opuszczeniu maszyny.

W Drukarni w Nowym Sączu, dysponujemy dwoma produkcyjnymi urządzeniami do druku cyfrowego, w których stosowane są najnowsze rozwiązania technologiczne, m.in. sortowanie / układanie, prostowanie arkuszy w stosie oraz kalibracja kolorystyczna w trakcie druku. Warto dodać, iż prace wykonujemy na tych samych papierach, które stosujemy w drukarni offsetowej. Pozwala to na osiągnięcie efektów maksymalnie zbliżonych, zarówno przy druku nisko i wysokonakładowym.

W technologii druku cyfrowego, produkujemy najczęściej wizytówki, ulotki reklamowe, plakaty, zaproszenia, foldery, katalogi, czy książki. Coraz więcej naszych klientów decyduje się na druk materiałów reklamowych spersonalizowanych (np. katalogi, mailingi, zaproszenia czy certyfikaty).

Druk cyfrowy czarno-biały

W ofercie drukarni Poligrafia Małopolska, znajdziesz także niezwykle precyzyjny druk cyfrowy czarno-biały. Dzięki nowoczesnej technologii CopyPress, jesteśmy w stanie osiągnąć prawdziwą szarość (niemal identyczną jak w druku offsetowym) oraz niezwykła liniaturę druku – 200 lpi. Dzięki temu, druk nie meczy oczu, a grafiki i fotografie prezentują się wręcz genialnie, nawet na najzwyklejszych papierach.

Drukarnia Cyfrowa Nowy Sącz
Osiągnięcie liniatury 200 lpi, szarości offsetowych oraz czytelnego tekstu o wielkości 2 pkt nie stanowi dla nas dużego wyzwania 🙂