Druk na wczoraj

Zaletą druku cyfrowego jest możliwość wykonania niewielkich serii produktów w bardzo szybkim czasie. Aby uruchomić druk, nie musimy wykonywać matryc, a arkusze nadają się do dalszej obróbki natychmiast po opuszczeniu maszyny.

W Drukarni w Nowym Sączu, dysponujemy dwoma produkcyjnymi urządzeniami do druku cyfrowego, w których stosowane są najnowsze rozwiązania technologiczne, m.in. sortowanie / układanie, prostowanie arkuszy w stosie oraz kalibracja kolorystyczna w trakcie druku. Warto dodać, iż prace wykonujemy na tych samych papierach, które stosujemy w drukarni offsetowej. Pozwala to na osiągnięcie efektów maksymalnie zbliżonych, zarówno przy druku nisko i wysokonakładowym.