Druk na wczoraj

Zaletą druku cyfrowego jest możliwość wykonania niewielkich serii produktów w bardzo szybkim czasie. Aby uruchomić druk, nie musimy wykonywać matryc, a arkusze nadają się do dalszej obróbki natychmiast po opuszczeniu maszyny.