Od dnia 1 lutego, wprowadziliśmy opłatę za realizację minimalnych zamówień w wysokości 30,00 zł netto. Kwota ta zawiera ustawienie maszyny i mediów oraz uruchomienie druku.